Etický kodex ROCON METEO

1. Jsme si rovni             

Všichni rozhodujeme svůj díl. A máme právo se zapojit do rozhodování, směřování, atmosféry, chování kolegů, zkrátka všeho. Úkolem všech je podporovat všechny, aby byli v tomto ovlivňování aktivní a zažívali radost z tvůrčího procesu nejen ve své odbornosti, ale také ve společnosti.

2. Slušnost a důvěra

Snažíme se chovat k ostatním slušně a tak, jak si myslíme, že by se oni měli chovat k nám. Důvěřujeme si navzájem a nezpochybňujeme, že naše úmysly jsou vždy dobré.

3. Otevřenost a upřímnost

Neexistují postranní nebo skryté úmysly, taktizování, politikaření, pletichaření a pomlouvání a domlouvání na někoho. Pomlouvání je cokoli nelichotivého, co nedokážeme, anebo nechceme říct druhému přímo do očí. Lež se nepředpokládá. Upřímnost může někdy bolet. Stejně jako růst a učení. Je to ta správná bolest. Ale každý řečník má za úkol podat svůj názor citlivě, aby druhého neranil. Každý má právo na informace spojené s firmou a jejím chodem. Nikdo je nezneužije proti firmě či jednotlivcům. Důvěřujeme si.

4. Komunikace 

Je třeba přemýšlet o smyslu všech našich činů, opatření a kroků. Pokud vznikne pochybnost, je nutné tyto kroky vysvětlit, aby s nimi všichni, pokud možno souhlasili, nebo jim alespoň rozuměli. Pokud nerozumím tomu, co mi kolega říká a proč něco dělá, mám právo i takřka povinnost se ptát tak dlouho, dokud tomu nebudu rozumět.

5. Zjednodušujeme

Vždy se snažíme vymyslet, jak věci zjednodušit, zpřehlednit a usnadnit sobě i ostatním. Usnadňujeme životní cesty.

6. Zlepšujeme 

Každá naše činnost směřuje ke zlepšení stávajícího stavu, našeho společného poznání anebo životního prostředí naší společnosti. Nikdy neuděláme žádný vědomý čin, který by poškodil kolegu, firmu či celou společnost.

7. Pořádek a řád

Pořádek, řád, pravidla a jednotné postupy zavádíme a dodržujeme kvůli ostatním a kvůli sobě. Bude se tak jednodušeji a lépe žít nám všem. Pokud nám nějaké pravidlo nesedí, nedává smysl, můžeme kdykoli iniciovat jeho změnu.

8. Rozhodování

Každý uvnitř firmy se může samostatně rozhodnout. A to za předpokladu, že sežene veškeré dostupné podklady pro toto rozhodnutí, což zahrnuje také to, že se každého, koho se toto téma či rozhodnutí týká, zeptá na jeho názor a prodiskutuje jej s ním. Dokonce je možné se rozhodnout i proti vůli svých kolegů v případě, že je člověk naprosto přesvědčen o prospěšnosti svého konání pro společnost nebo pro společnost, zkrátka ostatní. Je dobré si ovšem uvědomit, že akce nese reakci a je dobré si alespoň představit, nebo se zeptat, jaká by ta reakce mohla být.

9. Nepředpokládáme

Snažíme se nevymýšlet vlastní příběh či postup toho, co děláme, pokud to děláme, či se to týká dalších kolegů či partnerů. Detailní informace a podmínky si vysvětlujeme přímo s nimi. Zároveň se snažíme vždy všem (kolegům, partnerům…) podat maximum informací, abychom nedopustili předpokládání, dohady a nejistotu u nich.