Automatické silniční protinámrazové postřiky TMS 2000 a Micro-FAST

Automatické protinámrazové postřikové systémy vyvinuté firmou Boschung Mecatronic, jsou spolehlivým pomocníkem na problematických úsecích z důvodu zimní údržby. Označení TMS 2000, což je případ obou přilehlých obrázků, vychází z německého poetického slova TauMittelSprühanlage neboli zařízení na rozstřik rozmrazovacího prostředku.

Typicky se zařízení používá na mostech, u tunelů, důležitých silničních uzlů, na velkých stoupáních, anebo lesních úsecích. 

2TMS_2000_bocni_trysky.jpg (790 * 250px)Jak je patrno z názvu, systém pracuje samostatně, a to výhradně na bázi dat z aktivní technologie pro zjišťování bodu vzniku námrazy Boschung Mecatronic GFS 3000. Důvodem pro tuto striktní podmínku je, že jakákoli pasivní technologie, která bod vzniku námrazy pouze vypočítává, nedává pokyny pro spuštění systému s dostatečnou přesností a ke spuštění postřiku by docházelo příliš brzy, anebo pozdě. 


Funkce systému je pak velmi jenoduchá: Silniční meteorologická stanice při zjištění možnosti vzniku námrazy dá pokyn čerpací stanici, která cca 2 vteřiny tryská solanku přímo na vozovku. Vlivem provozu je pak solanka rozvezena po celém ošetřovaném úseku a dochází k poklesu bodu vzniku  námrazy. 

2Micro-Fast_Praha_Krejcarek.jpg (350 * ???px)Celý systém je opatřen souborem důmyslných logických pojistek proti vytečení solanky, ucpání ventilů či jiným nehodám.

Jako ošetřované médium se nejčastěji používá roztok NaCl anebo CaCl2, ale lze použít v podstatě jakékoli jiné tekuté médium. 

Forma, tvar a velikost trysek je daná lokalitou použití. Mikrotrysky technologie Micro-FAST z obrázku vpravo jsou pak poslední a "nejvychytanější" technologií distribuce solanky. Děje se tak velmi bezpečnou a pro řidiče takřka neviditelnou mlhovinou, v průběhu zhruba 40 s trvajícího postřiku.

Ale i starší technologie TMS 2000 má své opodstatnění a v České Republice hraje dokonce prim. To je dáno ovšem tím, že v době výstavby nebyl ještě Micro-FAST vyvinut. 

Pro jednotlivá uvažovaná použití automatických silničních protinámrazových postřiků jsme schopni vypracovat studii, která zohledňuje jak vstupní podmínky lokality, tak i použitou technologii. Ve studiích zpracováváme také varianty délek postřiku a dopad jednotlivých variant na kvalitu a účinnost ošetření.

Mini TMS

2Mini_FAST.jpg (350 * ???px)Mini TMS je postřikový systém sloužící k ošetření krátkých úseků a malých ploch. Ošetřená plocha se pohybuje do 200 m. 
Výhodou tohoto systému ale je, že jej lze přidat v podstatě k jakékoli stojící stanici Boschung Mecatronic GFS 3000 a zkusmo ošetřit problematický úsek. 

Mini TMS jsme schopni i pronajmout.