vPAD

vPAD je skvělým pomocníkem při řízení, sledování a vyhodnocování zimní údržby. Je instalován do kabiny řidiče tak, aby nejen zaznamenával a vyhodnocoval úkony řidiče, ale také tak, aby řidič mohl aktivně ovládat stroje a nasazení techniky. 

vPAD_ovladani.jpg (350 * ???px)Samozřejmě nejlepších výsledků dosáhne při použití na strojích a technice Küpper-Weisser (dceřinná firma Boschung holding), ale je lehce aplikovatelný i pro jiné výrobce. 

Pro starší stroje vybavení samozřejmě nepůjde o 100% informaci například o dávkování soli, ale vPAD se dá nastavit alespoň tak, aby sledoval, zda je zařízení v chodu, anebo vypnuto a vždy zaznamenává polohu zařízení.

Četnost odesílání dat při použití GPRS modemu může být nastavena na každou minutu, takže dispečer na řídícím pracovišti pak vidí takřka v reálném čase, kde se pohybují jaké stroje a jakou vyvíjí činnost. 


Příklad je jasně vidět na obrázku při použití s Borrmou WEB:Borrma_web_vPAD.jpg (790 * ???px)