Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte na stránkách společnosti ROCON METEO! Vážíme si vašeho soukromí. Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) je informovat vás o našich postupech týkajících se shromažďování a používání vašich informací, které s námi sdílíte prostřednictvím našich webových stránek www.rocon.cz (dále jen „webové stránky“).

A) Vaše osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, včetně NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

B) Zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na námi prováděné zpracování osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají postupy ochrany osobních údajů jiných třetích stran a my za ně neneseme odpovědnost.

C) Vědomě nezpracováváme ani nevyžadujeme informace od osob mladších 18 let. Údaje, o kterých se dozvíme, že je poskytla osoba mladší 18 let, vymažeme bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

1.1. Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost ROCON METEO, spol. s r. o., se sídlem Švestková 1073/10, 198 00 Praha, Česká republika, IČ: 24820865, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 177393 (dále jen „správce“, „my“, „nás“ nebo „naše“).

1.2. Pokud se chcete dozvědět více informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů nebo máte-li další dotazy, můžete nás kontaktovat na adrese info@rocon.cz.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme o vás shromažďovat následující typy údajů:

2.1. Osobní údaje
Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše kontaktní údaje, jako je jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa nebo jiné vámi vytvořené údaje, které splňují charakter osobních údajů.

2.2. Technické údaje
My a/nebo naši externí poskytovatelé služeb (např. poskytovatelé hostingu, jakož i poskytovatelé služeb jako Hotjar, Google Analytics, Facebook Analytics, Facebook Pixel) můžeme shromažďovat technické údaje, když navštívíte naše Webové stránky nebo s nimi komunikujete. Technické údaje mohou zahrnovat zejména adresu URL webové stránky, kterou jste navštívili před návštěvou našich Webových stránek, čas a datum návštěvy uživatelů, zvyklosti při prohlížení, IP adresu, název prohlížeče, typ počítače nebo zařízení, prostřednictvím kterého přistupujete na Webové stránky, čas strávený na Webových stránkách a další podobné technické informace. V omezeném počtu případů je možné použít technické údaje a identifikovat vás jako jednotlivce, čímž se z nich stanou osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, ale nikdy nepoužíváme technické údaje k identifikaci vás jako jednotlivce.

2.3. Soubory cookie
2.3.1. Co jsou to soubory cookie?
A) Soubor cookie je malý textový soubor, který webové stránky ukládají do vašeho zařízení, když je navštívíte. Soubory cookie založené na relaci se ukládají pouze při otevřeném prohlížeči a po jeho zavření se automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie trvají, dokud je vy nebo váš prohlížeč neodstraníte nebo dokud nevyprší jejich platnost. Pomáhají se základními funkcemi Webové stránky. Trvalé soubory cookie trvají, dokud je vy nebo váš prohlížeč neodstraníte nebo dokud nevyprší jejich platnost. Usnadňují nastavení Webové stránky při vašem návratu, pomáhají vám při přihlašování nebo vám připomínají možnosti Webové stránky v reklamních slotech jiných stránek.
B) Aby naše Webové stránky správně fungovaly, ukládáme někdy do vašeho zařízení malé datové soubory zvané cookies nebo jiné podobné technologie. Další podrobnosti o zpracování souborů cookie na našich Webových stránkách si můžete přečíst v Zásadách používání souborů cookie.

2.3.2. Jaké soubory cookie používáme?
A) Používáme vlastní funkční soubory cookie (Google Tag Manager), které jsou nezbytné pro fungování Webových stránek, pomáhají k jejich lepšímu fungování a poskytují uživatelům lepší zážitek.
B) Používáme trvalé analytické soubory cookie třetích stran (například Google Analytics, Facebook Pixel), které nám umožňují například rozpoznat a spočítat uživatele a zjistit, jak se chovají při používání našich Webových stránek, abychom mohli zlepšit jejich funkčnost, aby byli uživatelé spokojenější.
C) Můžeme také používat trvalé marketingové soubory cookie třetích stran, konkrétně Facebook Pixel, Facebook Analytics a Google Analytics, které umožňují jedinečnou identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení, což našim poskytovatelům služeb umožňuje zjistit, co vás zajímá, a zobrazit vám cílený obsah. Tyto soubory cookie také umožňují některým společnostem cílit na vás na jiných stránkách.

2.3.3. Jak nastavit soubory cookie?
A) Při vaší první návštěvě webových stránek vás informujeme o používání souborů cookie a případně vás také požádáme o souhlas s používáním souborů cookie. Soubory cookie nebudou používány k jiným účelům, než je uvedeno výše.
B)Jak bylo uvedeno výše, v některých případech můžeme používat soubory cookie třetích stran (poskytovatelů služeb). Seznam těchto třetích stran, se kterými se setkáte při používání našich webových stránek, je uveden níže v části 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Za webové stránky třetích stran a jejich zásady ochrany osobních údajů neodpovídáme. Tyto společnosti shromažďují a zpracovávají tyto informace v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů.

3. Jaké jsou účely a právní základy zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

3.1. Vytvoření a vedení interní databáze uchazečů
Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, adresu, případně další kontaktní údaje, údaje ze sociálních sítí, údaje v rozsahu poskytnutého životopisu a další údaje, které jste nám za tímto účelem poskytli.
Právní základ pro toto zpracování: souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.2. Správa zákazníka, vytvoření a plnění smlouvy, která mezi námi existuje v důsledku vašeho rozhodnutí využít naše služby, které nabízíme prostřednictvím webových stránek
Vaše údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat naše služby, což může zahrnovat zpracování osobních údajů, které je nezbytné např. pro následující činnosti:
A) vytvoření a vyřízení vaší objednávky a následné zaslání informací o jejím stavu prostřednictvím e-mailu,
B) vyřizování vašich případných dotazů týkajících se objednané služby prostřednictvím e-mailu,
C) evidence zákazníků (včetně osob oprávněných jednat jejich jménem),
D) informování o změnách těchto zásad ochrany osobních údajů a našich všeobecných obchodních podmínek.
Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu a další údaje nebo nahrané údaje, které jste nám dobrovolně poskytli při používání našich webových stránek nebo prostřednictvím e-mailu.
Právní základ pro toto zpracování: plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.3. Přímý marketing a rozvoj vztahů se zákazníky
Vaše údaje zpracováváme, abychom mohli rozvíjet stávající vztahy s našimi zákazníky. Tento účel zahrnuje zejména komunikaci se zákazníkem a rozvoj vztahů se zákazníky. Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a další údaje nebo nahrané údaje, které nám dobrovolně poskytnete při používání našich webových stránek nebo prostřednictvím e-mailu.
Právní základ pro toto zpracování: oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.4. Řešení sporů, stížností a jiných reklamací zákazníků
Vaše údaje zpracováváme za účelem řešení sporů, stížností a jiných reklamací. Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, adresu nebo jiné kontaktní údaje, jakož i okolnosti případu.
Právní základ pro toto zpracování: plnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.5. Dodržování daňových, účetních a jiných právních předpisů
Vaše údaje zpracováváme za účelem splnění zákonných povinností (například daňových a účetních předpisů souvisejících s finančním plněním). Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, adresu nebo jiné kontaktní údaje.
Právní základ pro toto zpracování: plnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.6. Uchazeči o zaměstnání nebo jinou spolupráci
Zpracováváme údaje uchazečů o pracovní pozice nebo jiné formy spolupráce s námi za účelem jejich posouzení a komunikace ohledně těchto příležitostí. Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, pracovní zkušenosti a případné další informace v životopise, který jste nám poskytli.
Právní základ pro toto zpracování: souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4. Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje nesdílíme s žádným příjemcem mimo organizaci správce, pokud nenastane jedna z následujících okolností:

4.1. Sdílení je nezbytné pro plnění našich služeb
Pokud naši externí spolupracovníci (subdodavatelé) potřebují přístup k vašim osobním údajům, aby nám pomohli při poskytování služeb, přijímáme vhodná technická, smluvní a organizační opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy. Níže je uveden seznam našich subdodavatelů:
- Společnosti pověřené vedením agendy daňové evidence, auditoři, právníci a další odborní poradci.
- Provozovatelé podpůrných procesů pro automatizované zpracování osobních údajů (server, cloud, další specifický software apod.).
- Externí dodavatelé, kteří nám pomáhají poskytovat služby, u nichž je nutné získat přístup k vašim osobním údajům.
- Provozovatelé nástrojů pro analýzu webových stránek (např. společnost Facebook Ireland Ltd. (Facebook Pixel a Facebook Analytics) nebo Google LLC (Google Analytics).

4.2. Sdílení je nezbytné z jiných právních důvodů
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími příjemci, pokud se v dobré víře domníváme, že přístup k vašim osobním údajům a jejich použití je přiměřeně nezbytné pro:
A) dodržení platných zákonů, nařízení a/nebo soudního příkazu,
B) odhalení nebo prevenci podvodů, bezpečnostních nebo technických problémů,
C) ochraně našich zájmů, majetku nebo bezpečnosti správce, našich uživatelů nebo veřejnosti, pokud je to v souladu se zákonem.
Pokud to bude možné, budeme vás o každém takovém sdílení informovat.

5. Používá se automatizované individuální rozhodování a profilování?

Při zpracování vašich osobních údajů nepoužíváme profilování ani automatizované individuální rozhodování a veškerá rozhodnutí, která v souvislosti s poskytováním služeb pro vás činíme, kontroluje a řídí oprávněná osoba.

6. Předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo EU/EHP?

Ne, správce primárně nepředává vaše osobní údaje mimo země Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP). Pokud jako Správce spolupracujeme s externím poskytovatelem služeb (zpracovatelem) se sídlem mimo EHP (a dochází tak k přeshraničnímu předávání osobních údajů), můžeme vaše osobní údaje předávat pouze do zemí, které jsou v souladu s rozhodnutím Evropské komise považovány za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo ve kterých jsou zavedeny vhodné záruky ochrany vašich osobních údajů (např. standardní smluvní doložky nebo závazné vnitropodnikové předpisy). Bez ohledu na zemi, ve které jsou vaše osobní údaje zpracovávány, však přijímáme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili stejnou úroveň ochrany jako v Evropské unii a EHP.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. Právo na přístup
Nabízíme vám přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme. To znamená, že se na nás můžete obrátit a požádat nás o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud ano, máte právo požádat o přístup k vašim údajům, které vám poskytneme formou tzv. registru (zejména účel, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajů, doba uchovávání nebo kritéria pro stanovení doby uchovávání).

7.2. Právo na opravu
Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

7.3. Právo na výmaz
Můžete nás také požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů. Takovým žádostem vyhovíme, pokud nebudeme mít zákonné oprávnění vaše osobní údaje nevymazat.

7.4. Právo na omezení zpracování
Můžete nás požádat, abychom omezili určité zpracování vašich osobních údajů. Omezení určitého zpracování vašich osobních údajů může vést k omezení používání našich webových stránek.

7.5. Právo na přenos údajů
Máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání osobních údajů jinému správci.

8. Jak uplatnit svá práva

Výše uvedená práva můžete uplatnit bezplatně, a to písemně zasláním e-mailu na adresu  info@rocon.cz. V závislosti na vaší žádosti můžeme požadovat potvrzení vaší totožnosti.

9. Mohu si stěžovat?

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Jsou vaše osobní údaje v bezpečí?

Ano. Přijímáme veškerá nezbytná bezpečnostní (technická a organizační) opatření, abychom nás i vás ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním či zničením zpracovávaných osobních údajů. Opatření zahrnují šifrování, firewally, zabezpečená zařízení a systémy přístupových práv, pravidelné školení našich zaměstnanců a dohodu o mlčenlivosti s našimi partnery. Pokud i přes bezpečnostní opatření dojde k narušení bezpečnosti, které by mohlo mít nepříznivý vliv na vaše soukromí, budeme vás o tom co nejdříve informovat. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese info@rocon.cz.