Software

Rocon View

Systém Rocon View slouží ke grafickému znázornění dat získávaných z meteorologických stanic.  

Systém je přístupný z adresy: https://view.rocon.cz/

rocon_view.png (790 * ???px)

Borrma WEB - komplexní program pro podporu a sledování zimní údržby

Borrma WEB. Jeden z nejkomplexnějších (a to proto, že nemůžeme zrovna napsat nejkomplexnější) systémů pro podporu zimní údržby na světe. Zahrnuje v sobě údaje z:

  •  meteorologických stanic
  •  stacionárních postřikových systémů
  •  obilních prostředků (sypače, pluhy, malá úklidová vozidla, atd.)
  •  meteorologických předpovědí
  •  termálních map a dalších

Hlavní funkcí je pak sledování okamžitého stavu vozovky, jakož i předpověď stavů budoucích a to krátkodobě i dlouhodobě (1 - 72 hodin). Přesnost při určení této předpovědi je až zarážející. 

Borrma_web_live.jpg (790 * ???px)

Borrma 7

Software Borrma 7 dodáváme běžně jednotlivým správám a dispečinkům, které mají ve své působnosti lokality se silničními meteorologickými stanicemi Boschung Mecatronic. 

Borrma 7 je základním softwarem, který slouží ke zobrazení křivek všech stavových veličin meteorologické stanice. Zároveň slouží ke zobrazení 3 druhů alarmů, které jsou systémem vyhlašovány. 

Borrma_7.jpg (790 * ???px)

Alarm A1 (tyrkys): teplota vzduchu nebo vozovky je pod nulou a vozovka vlhká

Alarm A2 (červený): rozdíl teploty vozovky a teploty vzniku námrazy je menší než 2°C

Alarm A3 (fialový): rozdíl teplot vzniku námrazy a vozovky je menší než 0,2°C nebo padá déšť na podchlazenou vozovku, anebo padá sníh déle než 10 min na podchlazenou vozovku