Vybrané realizace

Společnost ROCON METEO spol. s r.o. se specializuje na výstavbu automatického postřiku solankou na dálničních a silničních mostech a dále realizuje stavbu silničních meteorologických stanic a jejich servis na celém území České republiky. Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy a údržby silnic jednotlivých krajů, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s, Letiště Praha, a. s., ČD Telematika.

Silniční meteorologická stanice Horka u Staré Paky

 • V roce 2018 jsme na silnici I/16 pro Ředitelství silnic a dálnic ČR realizovali stavbu silniční meteorologické stanice I/16 Horka u Staré Paky.
 • Napájení stanice je zajišťěno pomocí solárních panelů. 
 • realizace: 13. 8. 2018 – 31. 8. 2018
 • napájení: solární
 • objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizace

Výstavba meteostanice Hvězda I/16

 • V dubnu 2019 naše společnost realizovala stavbu silniční meteostanice Hvězda včetně přípojky NN, a to na silnici I/16 mezi obcemi Hvězda a Mšec.
 • Objednatelem bylo opět Ředitelství silnic a dálnic ČR.
 • realizace: 2. 4. 2019 - 17. 4. 2019
 • napájení: pevné
 • objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizace

Proměnné dopravní značení a meteorologická stanice na silnici I/14 Vrchoviny

 • Dalším realizovaným projektem pro Ředitelství silnic a dálnic ČR byla v roce 2021 výstavba proměnného dopravního značení a meteostanice na komunikaci I/14 mezi Náchodem a Vrchovinami.
 •  
  Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je složen ze silniční meteorologické stanice (SMS) ve směru Náchod - Vrchoviny a dvou značek proměnného dopravního značení a napájení NN. V místě proměnného dopravního značení a silniční meteorologické stanice jsou pro zvýšení bezpečnosti instalována svodidla.

 • Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je využíván pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti na rizikových úsecích komunikací. Funkcí PDZ je zajištění včasného varování řidičů v závislosti na okolních podmínkách (stav vozovky, počasí) pomocí meteorologických čidel. Průběžné vyhodnocování stavů čidel předvídá vznikající námrazu a umožňuje pomocí značek proměnného dopravního značení varování řidičů.
 • realizace: 1. 4. 2021 – 18 . 5. 2021
 • napájení: pevné
 • objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizace

Silniční meteorologické stanice a postřiky v Praze

 • V Praze zajišťujeme pro Technickou správu komunikací hl. města Prahy provoz 23 silničních meteorologických stanic a 6 automatických postřiků na mostech a významných silničních tazích. Jejich umístění znázorňuje přiložená mapka.
 • přehled silničních meteorologických stanice na územní hl. města Prahy včetně postřiků
 • objednatel: Technická správa komunikací hl. města Prahy, Letiště Praha, a.s. 

Vybrané realizace

Letiště Praha, a.s.

Pro Letiště Praha, a.s. zajišťujeme provoz a servis šesti meteorologických stanic na odletových plochách.

Vybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizace

Systém zabránění vzniku námrazy na dálničních mostech dálnice D6 v katastru Zlatá u Kynšperka nad Ohří, Arnoltov a Šabina

 • Výstavba systému automatického postřiku solankou (SAP) na dálničních mostech dálnice D6 v katastrálním území Zlatá u Kynšperka nad Ohří, Arnoltov a Šabina proběhla v roce 2018.

 • Instalovaný automatický postřik se skládá z čerpací stanice se zásobníky s rozmrazovací směsí, dvou silničních meteorologických stanic, ventilových skříní, vozovkových trysek na ošetřovaných mostech, rozvodů rozmrazovací směsi pomocí tlakových trubek, napájecí a komunikační kabeláže.
 • Jedná se o dopravní stavbu sloužící k ošetření povrchu silnice a zabránění vzniku námrazy. 
 • realizace: 17. 8. 2018 - 31. 10. 2018
 • objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • ošetřovaný úsek: téměř 5 kilometrů na třech mostech
 • typ trysek: microfast
Vybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizace

Systém automatického postřiku na silnici I/35 Hřebeč

 • Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dlouhodobě provozujeme systém automatického postřiku na silnici I/35 Hřebeč.
 • Ošetřovaný úsek je dlouhý téměř 3 km a rozmrazovací prostředek je rozstřikován na povrch vozovky pomocí talířových trysek.
 • objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • ošetřovaný úsek: 2800 m
 • typ trysek: Talíře
Vybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizace

Systém automatického postřiku Strahovský tunel

 • Na Městském okruhu v Praze na mostech před vjezdem do Strahovského tunelu provozujeme pro Technickou správu komunikací hl. města Prahy automatický postřik vozovky.

  Tento postřik v celkové délce 650 metrů využívá technologii bočních trysek.

 • ošetřovaný úsek: 650 m
 • typ trysek: Boční trysky
Vybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizace

Systém automatického postřiku Barrandovský most

 • Dalším ošetřovaným pražským úsekem je Barrandovský most. Spojuje technologii bočních a talířových trysek v celkové délce 300 m. 
 • ošetřovaný úsek: 300m
 • typ trysek: talíře a boční trysky
Vybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizaceVybrané realizace