Thermomat

Při konvenčním ošetření namrzlé či namrzající vozovky je personál obsluhující vozidlo zaneprázdněn řízením a nestíhá tak rychle reagovat na jednotlivé změny teplot a tudíž i stavu povrchu.

thermomat.jpg (350 * ???px)Tyto změny jsou způsobeny zejména:

  • - mosty
  • - změnami povrchu
  • - vodními toky
  • - lesy

Thermomat, připevněný na boku sypače dokáže měřit teplotu povrchu několikrát za sekundu, určit tak stav povrchu a vyhodnotit, jak velké množství posypového prostředku by se mělo v danou chvíli na daný povrch aplikovat. K aplikaci a úpravě dávky pak dochází automaticky, pokud je zařízení spárováno s jednotkou vPAD.


Použitím kombinace těchto 2 zařízení dochází několika podstatným efektům: 

  •  ekonomický - ušetření posypového materiálu
  •  ekologický - posypovým materiálem není plýtváno a nezatěžuje přírodu
  •  bezpečnost - nedochází k podcenění aplikované dávky

kupper_weisser.jpg (790 * ???px)